10:10, 06/11/2019

STB: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm một số Chi nhánh, Phòng giao dịch

STB: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm một số Chi nhánh, Phòng giao dịch

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm một số Chi nhánh, Phòng giao dịch như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191106_20191106--STB--CBTT-ve-viec-chuyen-dia-diem-va-doi-ten-goi-cac-CN--PGD.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ