10:28, 23/10/2019

STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Xuân

STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Xuân

Trần Thị Xuân báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của  người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191023_20191023--STB--BAO-CAO-KQGDCP-NLQTRANTHIXUAN.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ