08:32, 25/02/2016

Standard Chartered bơm 5 triệu USD cho Chứng khoán MayBank KimEng

Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán MayBank KimEng vừa thông qua khoản tín dụng trị giá 5 triệu USD từ Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.
Hội đồng thành viên cũng đã ủy quyền cho Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính kế toán, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên ký thư chấp thuận tín dụng và các chứng từ giao dịch liên quan để vận hành khoản vay này.
 
Các đại diện được ủy quyền của MayBank Kim Eng cũng được thực hiện ký tất cả các thông báo rút tiền theo khoản vay, bất kỳ tài liệu, lệnh, cam kết bồi thường và cam kết hoàn lại nào khác mà ngân hàng có thể yêu cầu công ty ký liên quan đến khoản vay.
 
MayBank Kim Eng được biết đến trước đây là Công ty Chứng khoán Kim Eng Việt Nam - công ty có đối tác nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Công ty này hoạt động toàn bộ các dịch vụ chứng khoán, bao gồm: Môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư, nghiên cứu - phân tích, tài chính doanh nghiệp.
 
Năm 2014, MayBank Kim Eng chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trở thành công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam có 100% vốn nước ngoài.
 
Công ty mẹ của MayBank Kim Eng là Tập đoàn Maybank (Malaysia), đây là tập đoàn tài chính hàng đầu ASEAN có mạng lưới văn phòng tại 19 quốc gia cùng hơn 46.000 nhân viên phục vụ hơn 22 triệu khách hàng toàn cầu.
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở chi nhánh Hà Nội.

Doanh nghiệp cùng ngành