09:38, 19/04/2019

ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190419_20190419--ST8--BB-DHCD-TN-2018.PDF
  20190419_20190419--ST8--NQ-DHCD-TN-2019.PDF
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

18.35

-0.35 (-1.87%)
Giá tham chiếu18.7
Giá mở cửa18.7
Giá cao nhất18.7
Giá thấp nhất18.7
Giá đóng cửa18.7
Khối lượng220
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)25,720,902
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)472.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,445.3
P/E12.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,487.5
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
08/07

18.70

0.00 (0.00%)

2204,110
05/07

18.70

0.10 (0.53%)

2304,300
04/07

18.80

0.30 (1.62%)

3,25059,700
03/07

18.50

0.00 (0.00%)

1,01018,740
03/07

18.50

0.00 (0.00%)

1,01018,740
02/07

18.50

0.35 (1.85%)

3,30061,310
01/07

18.85

0.05 (0.26%)

1,14021,500
28/06

18.80

0.00 (0.00%)

80014,990
27/06

18.80

0.00 (0.00%)

80015,040
26/06

18.80

0.00 (0.00%)

1,91035,930
25/06

18.80

0.20 (1.05%)

3,00055,700

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng: 08...

08/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) công bố ông Phạm Đức Thắng từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách kinh...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/07/2017...

28/06/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Siêu Thanh niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 5.935.353 cổ phiếu(Số cổ phiếu niêm yết bổ sung này...

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm...

08/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Nhu chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2017...

08/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Siêu Thanh trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2017Ngày đăng ký...

06/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Hồng Cúc Phương chức vụ Thành viên BKS từ ngày 06/06/2017...

17/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Siêu Thanh trả cổ tức bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

20/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức...

20/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền...

18/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Siêu Thanh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 08...

26/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Siêu Thanh trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2016 Ngày đăng ký...

16/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng...

28/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Siêu Thanh trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2016 Ngày đăng ký...

17/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng...

25/07/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Siêu Thanh niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.236.340 cổ phiếu...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

28/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Siêu Thanh trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2016 Ngày đăng ký cuối...

16/06/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh đã phân phối 61.000 cổ phiếu quỹ cho CĐHH.Tải file gốc

07/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Siêu Thanh phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kết hợp với chia cổ phiếu quỹ:Ngày giao...

29/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Siêu Thanh tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2016 Thời gian thực hiện : 09...

16/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Mai DuyênMã chứng khoán: ST8Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Yung Cam MengChức vụ của người có liên quan hiện...

09/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Mai DuyênMã chứng khoán: ST8Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Yung Cam MengChức vụ của người có liên quan hiện...

05/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Văn HàMã chứng khoán: ST8Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTSố lượng cổ phiếu...

05/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Văn HàMã chứng khoán: ST8Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTSố lượng cổ phiếu...

29/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Mai DuyênMã chứng khoán: ST8Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Yung Cam MengChức vụ của người có liên quan hiện nay...

28/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Siêu Thanh  trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2016 Ngày đăng ký cuối cùng :...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

29/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cố tức bằng tiền đợt 2 năm...

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

03/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên CTCP Thương mại Nam Thanh...

19/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần...

20/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm...

17/07/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Siêu Thanh niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.747.824 cổ...

18/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Siêu Thanh chi trả cổ tức bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015...

03/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh An Giang...

28/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại...

26/05/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Siêu Thanh trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng...

20/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Tây Hà...

18/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Vũng Tàu...

12/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thế chi nhánh Cần Thơ. Tải...

11/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Đồng Nai...

07/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiển đợt 1/2015 tỷ...

06/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Long An...

27/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Đà...

25/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ...

21/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát...

18/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

18/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Siêu Thanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03...

02/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố bổ nhiệm 3 phó TGĐ mới từ ngày 2/3/3015: - Ông Nguyễn Đình Nhu chức vụ...

25/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố ông Đỗ Quốc Lâm từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày...

18/11/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10/2014 Ngày đăng ký cuối cùng:...

04/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố ông Phạm Vĩnh Phú, quyền giám đốc điều hành, từ nhiệm từ...

20/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức đợt 2/2014 bằng...

26/09/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Siêu Thanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 15...

12/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố bổ nhiệm ông Phạm Vĩnh Phú chức vụ quyền giám đốc điều...

01/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.Tải file...

18/07/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm...

26/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2014Ngày đăng ký cuối...

06/06/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Siêu Thanh Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2014Ngày đăng...

14/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2014.Tải file...

28/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

28/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Siêu Thanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng...

25/12/2013

Niêm yết thêm

ST8 - 25/12/2013 ngày chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành trả cô rtwcs đợt 2/2013 cho cổ đông hiện hữu- Số lượng chứng...

06/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Thanh toán cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/11/2013Tỷ...

18/11/2013

Phát hành cổ phiếu

Thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/11/2013 Tỷ lệ...

06/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền mặt 10% và bằng cổ phiếu 5%.

18/10/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Thời gian thực hiện      : Dự kiến 09 giờ 00 phút ngày 18/10/2013 Địa điểm thực hiện       : Trụ sở Công ty cổ phần Siêu Thanh...

30/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 18/07/2013 Lý do và mục đích...

27/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

22/04/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ST8 - NQ ĐHCĐ năm 2013Link download

22/04/2013

Thay đổi BLĐ

ST8 - Bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018Link download

18/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2013...

06/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/11/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 28/11/2012 Lý do và...

22/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

18/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8 - Ngày 08/06/2012 ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 tỷ lệ 10% - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 08/06/2012 - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ...

29/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

09/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8: Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức Đợt 1 năm 2012 bằng tiềnTải file dữ liệu...

08/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2012 Lý do và mục đích...

18/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/01/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 05/01/2012 và...

12/12/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ST8: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 01/12...

29/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

03/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link downloadLink download

03/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

30/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

30/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link downloadLink download

18/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

21/07/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ST8: Nghị quyết 2011Link download

05/07/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng...

13/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trịLink download

31/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ST8: Nghị quyết 2011Link download

28/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

ST8 - Ngày 06/05/2011 ngày dăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ...

26/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8 - Ngày 06/05/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2010- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

18/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

18/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8 - 31/12/2010 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng...

14/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

28/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ST8 - 09/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010- Tỷ lệ thực hiện: 15%...

14/09/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

14/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Bổ nhiệm nhân sựLin download ...

09/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức đợt 1...

19/08/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:- Số cổ phiếu niêm yết bổ sung...

21/06/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Siêu Thanh (ST8) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty để soát xét và...

28/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ vắn tắt:Kế hoạch đầu tư năm 2010: Góp thêm vốn đầu tư vào CTCP Ô tô Cường Thanh, số tiền 8,656tỷ...

21/10/2009

Kết quả kinh doanh quý

18/06/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch CK TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Siêu Thanh (mã CK: ST8...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam