02:15, 26/10/2015

SSM - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 30.000 CP

CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM thông báo, ông Phan Anh Phi - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 30.000 CP từ ngày 27/10/2015.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Anh Phi 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: SSM

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 62.286 CP (tỷ lệ 1,26%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP 

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/10/2015

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/11/2015

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.0
Giá mở cửa11.0
Giá cao nhất11.0
Giá thấp nhất11.0
Giá đóng cửa11.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại50.17%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,947,477
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)54.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-4,993.1
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,418.7
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/07

11.00

0.00 (0.00%)

00
19/07

11.00

0.50 (4.76%)

2002,190
18/07

10.50

0.00 (0.00%)

00
17/07

10.50

0.60 (6.06%)

3003,030
16/07

9.90

0.90 (10.00%)

2001,980
13/07

9.00

0.70 (8.43%)

8007,200
12/07

8.30

0.70 (9.21%)

3102,420
11/07

7.60

0.80 (9.52%)

7005,740
10/07

8.40

0.00 (0.00%)

00
09/07

8.40

0.90 (9.68%)

2001,680

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

18/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ...

26/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2017Ngày đăng ký...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2017Ngày đăng ký...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

10/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03...

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

01/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày...

01/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ủy...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

30/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited - Mã chứng khoán: SSM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 454.500 CP (tỷ lệ 9...

30/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

15/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

20/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04...

22/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03...

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016Ngày...

04/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính 2015.

16/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Ngọc Hùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc- Mã chứng khoán: SSM- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

16/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Đào Ngọc Hùng, ủy viên HĐQT/phó giám đốc, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu từ ngày 16/3...

08/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

AFC Vietnam Fund đã mua 43.300 cổ phiếu và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 405.100 hay 8,19...

04/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 2015, kế...

04/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo tình hình...

19/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

25/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức đầu tư: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)- Mã chứng khoán: SSM- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 396.700 CP, tỷ lệ...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

29/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

17/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

18/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

18/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03...

11/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thông qua báo cáo SXKD năm...

19/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

16/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

18/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

15/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013 và cổ tức còn lại năm 2012...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04...

17/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

10/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

07/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

06/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

10/07/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

SSM: Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt - Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: Ngày 30/07/2012 -...

10/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SSM: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2012 - Tỷ...

11/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

14/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SSM: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.547 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP...

30/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SSM: Nghị quyết 2011Link download

05/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SSM: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 15,27%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.527 đồng...

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03...

29/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

17/03/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SSM: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.547 CP Số lượng cổ phiếu...

14/03/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

28/02/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SSM: Đăng ký mua cổ phiếu quỹ- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 cổ phiếu- Nguồn vốn mua: Lấy từ nguồn vốn lợi...

25/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM công bố nghị quyết hội đồng quản trị số 77/SSM/HĐQT ngày 22/02/2011 như sau:Điều 1. Thông qua phương án mua...

29/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

29/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download ...

09/12/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

28/10/2010

Phát hành cổ phiếu

SSM - 28/10 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm - Tỷ lệ thực hiện : 100:63 (Cổ đông sở hữu 01 cổ...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

13/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

01/10/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:...

10/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Kết cấu Thép VNECO (SSM)  thông báo trả cổ tức bằng tiềnGiá trị: 3.660 vndTỷ lệ: 36,6%Đợt trả: cả...

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

07/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q 1/2010

15/06/2010

Phát hành cổ phiếu

Kết cấu thép VNECO (SSM) Thông báo phát hành cổ phiếuHình thức phát hành: Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếuTỷ lệ phát...

29/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

22/10/2009

Kết quả kinh doanh quý

16/04/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (Mã CK: SSM)

16/04/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 193/VNECO.SSM/HĐQT ngày 16/04/2009 về phương án chi trả cổ tức năm 2008...

01/04/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 01/04/2008, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 145/VNECO.SSM-TCLĐHC, ngày 31/03/2009 của CTCP Chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM...

17/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV/2008

04/02/2009

Sự kiện khác

Vừa qua, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 36/VNECO.SSM ngày 20/01/2009 của...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam