10:05, 15/05/2019

SPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

SPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPP của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: thông báo sau
          - Nội dung họp: thông báo sau
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 16.880.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,488:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 1,488 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đối với toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Cổ phần cần phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo quy định tại điểm 3 khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP).
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu SPP, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1,488 : 1, thì Cổ đông A sẽ được mua 1.000 /1,488 = 672,04 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, Cổ đông A chỉ được mua thêm 672 cổ phiếu, phần lẻ ở hàng thập phân là 0,4 cổ phiếu sẽ không mua.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
               + Số tài khoản: 1012941062
          - Loại cổ phiếu đặt mua:
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 07/06/2019
               + Thời gian kết thúc: 24/06/2019
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 07/06/2019
               + Thời gian kết thúc: 26/06/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua:
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. Cổ đông có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua của mình cho người khác trong thời gian thực hiện quyền. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

2.9

-0.3 (-9.38%)
Giá tham chiếu3.2
Giá mở cửa3.2
Giá cao nhất3.3
Giá thấp nhất3.2
Giá đóng cửa3.2
Khối lượng68,900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại147.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)16,952,511
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)49.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)902.7
P/E3.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,688.3
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
08/07

3.20

0.10 (3.03%)

68,900221,210
05/07

3.30

0.00 (0.00%)

17,96057,542
04/07

3.30

0.00 (0.00%)

2,7008,850
03/07

3.30

0.10 (3.13%)

11,10036,130
02/07

3.20

0.10 (3.03%)

13,92044,644
01/07

3.30

0.00 (0.00%)

111,550367,820
28/06

3.30

0.00 (0.00%)

52,355172,772
27/06

3.30

0.10 (2.94%)

84,300286,620
26/06

3.40

0.00 (0.00%)

16,80057,130
25/06

3.40

0.10 (2.86%)

15,25051,970

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05...

03/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

05/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) công bố bổ nhiệm ông Đinh Văn Tuấn chức vụ quyền...

11/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

11/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

08/08/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng...

02/08/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán...

18/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2017Thời gian họp...

27/02/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố bà Nguyễn Thị Tường Vi từ nhiệm chức vụ...

22/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

19/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

19/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05...

21/04/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố ông Doãn Hoàng Việt từ nhiệm chức vụ Thành...

08/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

01/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố ông Nguyễn Nhân Nghĩa, thành viên HĐQT, từ nhiệm từ...

22/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

11/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.076...

27/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn trả cố tức bằng tiền năm 2013: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2015 Ngày đăng ký...

01/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố ông Vũ Quang Thịnh từ nhiệm chức vụ thành...

28/10/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn trả cố tức bằng cổ phiếu cho CĐHH: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

28/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng:...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

06/02/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Võ Trung Hoàng thay thế bà...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

29/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

06/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

01/12/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố thay đổi ban lãnh đạo:- Miễn nhiệm chức danh kế toán...

15/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SPP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013 3. Lý do và mục đích: Trả...

08/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

15/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SPP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2012 - Tỷ lệ thực...

22/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2012  ...

04/04/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SPP: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 192.200 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 344...

06/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

28/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SPP: Giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn 2. Mã chứng khoán: SPP 3. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ...

01/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn thông báo về việc thay đổi người...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

20/05/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

26/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

SPP: Ngày 25/03/2011, ngày chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2011 - Lý do...

08/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SPP - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010 - Tỷ lệ thực hiện : 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Thời gian thực hiện: 08...

30/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

15/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hữu...

28/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

21/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm ông...

15/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) thông báo thay đổi...

15/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SPP: Kết quả bán cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn 2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 10, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh...

15/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SPP - Đăng ký mua 200.000 CP quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn 2. Địa chỉ trụ sở chính:Đường số 10, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 3. Vốn...

29/07/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ công văn số 074/CV-SPL ngày 21/07/2010 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SPP niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn;...

14/07/2010

Niêm yết thêm

Ngày 14/07/2010, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn được niêm yết bổ sung cổ phiếu với những nội dung sau:-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ...

21/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam