07:49, 13/10/2014

SNG - 20/10 hủy niêm yết hơn 4,6 triệu CP để sáp nhập SDT

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-SGDHN ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu SNG, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

- Tên chứng khoán: CTCP Sông Đà 10.1;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: SNG;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 4.663.060 cổ phiếu (Bốn triệu sáu trăm sáu mươi ba nghìn không trăm sáu mươi cổ phiếu);

- Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 46.630.600.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi triệu sáu trăm nghìn đồng);

- Ngày hủy niêm yết: 20/10/2014;

- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 17/10/2014;

- Lý do hủy niêm yết: Công ty thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐH2014 ngày 25/04/2014, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ.

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

19.5

-0.3 (-1.52%)
Giá tham chiếu19.8
Giá mở cửa19.0
Giá cao nhất19.5
Giá thấp nhất18.8
Giá đóng cửa19.5
Khối lượng2,100
Giao dịch ròng NĐTNN-1,800
Room nước ngoài còn lại43.66%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,663,060
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)90.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,756.7
P/E5.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)34,878.4
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/10/2014

Mua Bán và Sát Nhập

SNG sáp nhập vào SDT:Ngày 27/10/2014 SNG chốt danh sách cổ đông để hoán đổi lấy cổ phiếu...

20/10/2014

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố hủy niêm yết cổ phiếu:Số cổ phiếu hủy niêm yết: 4...

17/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

25/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2014Ngày giao dịch...

21/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm cán bộ...

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

12/08/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố đã bán ra 54.700 cổ phiếu quỹ.Tải file...

22/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu...

18/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

16/07/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SNG - Đăng ký bán 54.700 cổ phiếu quỹ từ ngày 16/07/2014 đến 07/08/2014Tải file gốc

23/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra hết 54.700...

12/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 bằng...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014Ngày giao dịch không...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

17/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

11/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

26/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 trả cổ tức bằng tiền năm 2012:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014Ngày giao dịch không...

24/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

06/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

06/12/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố bổ nhiệm ông Cao Lại Sinh chức vụ phó giám đốc...

28/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch Q4/2013.File gốc

06/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Phùng Văn Vân để...

25/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả SXKD...

15/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

19/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SNG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/20123. Lý do và mục...

23/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

24/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

17/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

11/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Thông qua...

30/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SNG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

27/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012 2. Ngày giao dịch không...

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

16/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

15/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

13/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

17/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

15/11/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

31/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Download original file

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

26/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

19/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SNG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2011 Tỷ...

03/08/2011

Phát hành cổ phiếu

SNG: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2011 Tỷ lệ thực hiện: 20% (Tỉ lệ 5:1 cổ đông sở hữu 5 cổ...

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

13/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SNG: Nghị quyết 2011Link download

01/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

SNG: ngày 07/03/2011 ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá: 10.000 đồng- Ngày đăng ký cuối cùng...

28/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

11/01/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SNG: Kết quả mua cổ phiếu quỹ Căn cứ theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Sông Đà 10.1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên tổ chức niêm...

02/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Kế hoạch sản...

01/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (SNG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm...

28/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

22/10/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (SNG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

04/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 19 SĐ10.1/NQ-HĐQT của CTCP Sông Đà 10...

22/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q 2/2010

29/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

22/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

03/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: ngày 03/04/2010Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh - Gia Lai - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

01/06/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 25/6/2009, SGDCK Hà Nội nhận được công văn số 37/CT/TCKT ngày 19/6/2009 của CTCP Sông...

27/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

27/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu cổ phiếu CTCP Sông Đà 10.1 (MCK: SNG) như sau: -    Ngày đăng ký cuối cùng: 5/3/2009 -    Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán...

18/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2008

25/02/2009

Họp Hội đồng Quản trị

TTGDCK Hà Nội thông báo Nghị quyết số 03 SĐ10.1/NQ-HĐQT ngày 25/2/2009 của Hội đồng quản trị CTCP Sông...

Doanh nghiệp cùng ngành