08:24, 10/12/2019

SII: Gia hạn thời gian nộp BCTC quý, BCTC soát xét bán niên

SII: Gia hạn thời gian nộp BCTC quý, BCTC soát xét bán niên

Căn cứ những quy định mới về Công bố thông tin BCTC tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán: SII) đã gửi công văn số 291/2019/SGW.KT ngày 09/12/2019 đến SGDCK TP.HCM vào ngày 09/12/2019 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC như sau:

-         BCTC quý: chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý;

-         BCTC soát xét bán niên: chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm.

Lý do: Hiện nay, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn có hệ thống gồm 07 công ty con và 01 công ty liên kết do đó việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tốn nhiều thời gian.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của công ty. Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

17.4

-0.5 (-2.79%)
Giá tham chiếu17.9
Giá mở cửa17.9
Giá cao nhất17.9
Giá thấp nhất17.9
Giá đóng cửa17.9
Khối lượng10
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)64,516,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,122.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)653.2
P/E26.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,963.9
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

17.90

0.00 (0.00%)

10180
16/01

17.90

0.00 (0.00%)

5008,950
15/01

17.90

0.10 (0.56%)

3605,990
15/01

17.90

0.10 (0.56%)

3605,990
14/01

17.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

17.80

0.00 (0.00%)

00
10/01

17.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

17.80

0.00 (0.00%)

00
08/01

17.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

17.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

17.80

1.05 (6.26%)

100

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/06/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

24/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018...

06/12/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12...

04/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 04/12/2017:...

04/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-...

30/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

20/10/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) công bố điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 43,63% lên 49...

18/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư của công...

22/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn...

15/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả kinh doanh 6...

24/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ...

07/06/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống 43,63% từ...

25/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyểt HĐQT về việc thông qua phương án chào...

16/05/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 43...

15/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng...

17/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Long chức vụ Thành viên...

11/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố bà Đặng Thị Thanh Hải từ nhiệm chức vụ Thành...

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tín dụng có bảo đảm với Ngân...

27/02/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố thay đổi mẫu con dấu của Công ty.Tải...

22/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả kinh doanh năm 2016-...

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành...

22/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố miễn nhiệm ông Hoàng Diệp Bảo Vinh chức vụ...

16/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty...

15/12/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/12/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2016 Thời gian thực...

25/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trụ sở hoạt động của Công...

21/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2016 Ngày đăng ký...

01/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ...

31/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công...

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn...

31/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu...

15/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 15/06/2016:...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư dự án " Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp...

22/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 22/04/2016:- Ông Lê Vũ Hoàng chức...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

15/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố bà Đặng Thị Thanh Hải từ nhiệm chức vụ...

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi Cấp Thoát nước...

14/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Thủy chức vụ trưởng BKS...

14/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

03/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

27/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm...

12/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc xây mới Nhà máy nước...

28/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua hợp tác đầu...

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại...

30/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Ronnie D. Lim chức vụ phó...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt dự án "Đầu tư phát triển...

25/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Nước...

18/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

21/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Thời gian thực hiện: 9:00AM ngày 21/4/2015...

16/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Bảo Trâm thay thế ông...

25/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP Cấp...

12/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015....

29/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên của...

22/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập hội đồng...

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 26...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

08/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014Tải...

09/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào CTCP Cấp nước...

12/11/2013

Thay đổi BLĐ

- Ông Lê Quang Phúc từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 12/11/2013- Ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên...

25/10/2013

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm ông Hoàng Diệp Bảo Vinh giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 25/10/2013.

11/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường.File gốc

08/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về phát hành riêng lẻ 18.370.000 cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ tương ứng...

30/08/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết HĐQT về tỷ lệ...

16/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết HĐQT về việc chào...

13/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Mai Thanh Trúc...

13/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay...

13/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết HĐQT điều chỉnh giá...

31/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

30/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

05/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

01/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

28/02/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông...

06/02/2013

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

SII: Thay đổi ngày thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt Thông tin đã thông báo: 31/01/2013...

06/02/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SII: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

05/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

21/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

26/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

12/09/2012

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn Chính thức giao dịch cổ phiếu trên...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam