02:17, 26/07/2016

SFI:Thay đổi giấy ĐKKD lần thứ 28

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 28 như sau:

Theo đó, công ty bổ sung thêm 02 ngành nghề kinh doanh với mã ngành: 4610 và 4649

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ