07:03, 14/03/2017

SFI: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Theo đó, công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào 08h00 - 1 lh30 thứ bảy, ngày 01 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ