08:00, 21/09/2015

SFI - Thu hôi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo quy chế chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua việc thu hồi 30.009 của ông Nguyễn Minh Anh và ông Nguyễn Hoàng Thanh để làm cổ phiếu quỹ.

Mức giá mua lại là 10.000 đồng/CP.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ