02:10, 26/07/2016

SFI: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất và đồng đồng ý bố sung ngành nghề kinh doanh như sau :

Mã ngành 4610 : Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết Môi giới hàng hải, đại lý uỷ thác nhập khẩu nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phấm vệ sinh.

Mã ngành 4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết : Mua bán đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép. Mua bán gốm sứ, sơn mài và hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ