10:14, 24/01/2019

SFI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

SFI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190124_20190124--SFI--TB-ndkcc-to-chuc-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ