10:25, 11/05/2018

SFI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền

SFI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180511_20180511--SFI--TB-NDKCC.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ