10:10, 14/05/2018

SFI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

SFI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180514_20180514--SFI--CBTT-ky-hop-dong-kiem-toan.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ