06:15, 05/01/2018

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan

Đỗ Thị Hồng Loan thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180105_20180105--SFI--TBGDCP-NCLQ-CDNB--DO-THI-HONG-LOAN.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ