10:28, 16/01/2020

SFI: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020

SFI: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020 như sau:

 

20200116_20200116 - SFI - CV chap thuan gia han BCTC quy, nam, soat xet 2020.pdf

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ