07:48, 09/01/2019

SFI: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2019

SFI: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190109_20190109--SFI--CV-chap-thuan-cua-UBCKNN-ve-gia-han-CBTT-bctc-quy-soat-xet-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ