08:47, 08/11/2016

SFI: Thông báo chuyển nhượng góp vốn

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo chuyển nhượng góp vốn như sau:

Ngày 04/11/2016 Công ty đã nhận 5.662.000.000 đồng tiền chuyển nhượng von góp (5.029.129.876 đồng) của Công ty cổ Phần Đại Lý Vận Tài Saíì tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam) theo Nghị quyết 08/NQHĐQT- SAF1 ngày 29/09/2016.

Đinh kèm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH Cosco Shipping Lines Việt Nam thay đổi lần thứ 6 ngày 21/10/2016.

Tải file gốc

 

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ