03:15, 27/08/2015

SFI - Thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty con

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2 của Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Safi như sau:
TIN SÀN, SỞ