10:24, 15/01/2018

SFI: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 31

SFI: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 31

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 31 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180115_20180115--SFI--CBTT-thay-doi-giay-CNDKDN-lan-thu-31.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ