02:48, 28/12/2018

SFI: Quyết định thay đổi niêm yết

SFI: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181228_20181228--SFI--QD-thay-doi-niem-yet-bo-sung-ESOP.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ