01:00, 02/08/2016

SFI: Quý II báo lãi ròng trên 18 tỷ đồng

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 với 141 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 19,13 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2015 doanh thu tăng không nhiều nhưng lợi nhuận tăng 24%.

Theo giải trình của SFI lợi nhuận quý II tăng là do có sự tăng trưởng kinh doanh cua công ty mẹ và các công ty con, công ty liên doanh so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý quý II/2016 SFI lãi ròng xấp xỉ 30 tỷ đồng, tăng trên 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 74,5% so với kế hoạch năm 2016 (40 tỷ).

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ