09:52, 20/12/2019

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thức hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thức hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thức hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191220_20191220--SFI--NQHDQT-so-10-thong-qua-viec-trien-khai-phat-hanh-cp-esop-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ