09:12, 16/08/2018

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180816_20180816--SFI--NQHDQT-so-04-ve-phat-hanh-ESOP.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ