02:33, 02/11/2016

SFI: Lãi ròng gần 2,1 tỷ đồng trong quý III/2016

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.

Trong kỳ, doanh thu thuần của SFI ở mức 148,85 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ và lãi gộp đạt 47,3 tỷ đồng, tăng 10,4%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ trên 300 triệu đồng lên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính phải trả cũng cao tương ứng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phải trả cũng được công ty cắt giảm nhưng mức giảm không nhiều.

Giảm trừ các chi phí liên quan, lãi ròng quý III của SFI đạt 2,09 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với lợi nhuận đạt được trong quý III/2015.

Tương tự, lũy kế 9 tháng Công ty lãi ròng 6,14 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với con số 5,96 tỷ đồng ở 9 tháng năm 2015.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ