03:53, 13/11/2015

SFI - Lãi quý III chỉ bằng 40,7% so với cùng kỳ

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2015 với 138 tỷ đồng doanh thu và 12,8 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

So với cùng kỳ năm 2014, doanh thu giảm 22,3% và lãi gộp cũng có mức giảm tương ứng khi đạt 42,8 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt vỏn vẹn trên 300 triệu đồng, bằng phần nhỏ so với con số 3,7 tỷ đồng ở quý III/2014. Ngoài ra, khoản lãi từ công ty liên kết liên doanh giảm 82%.

Các yếu tố trên đã khiến cho lợi nhuận ròng quý III của SFI giảm 59,59,3%.

Lũy kế 9 tháng, SFI lãi ròng 35,7 tỷ đồng, giảm 18,6% so với 9 tháng năm 2014.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ