10:21, 15/10/2018

SFI: Hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của SFI tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam

SFI: Hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của SFI tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo về việc hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của SFI tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820181015_201810152020SFI2020CBTT20hoan20thanh20chuyen20nhuong20232520von20gop20tE1BAA1i20cty20TNHH20KCTC20theo20NQ20so2005.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ