01:47, 15/12/2016

SFI: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng phòng tài chính Kế toán là người được SFI ủy quyền làm “Người công bố thông tin” kể từ ngày 5/12/2016 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ