04:10, 30/07/2018

SFI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2018 so với quý 2/2017

SFI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2018 so với quý 2/2017

 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2018 so với quý 2/2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180730_20180730--SFI--Giai-trinh-LN-HN-Q2.2018.pdf
  20180730_20180730--SFI--Giai-trinh-LN-rieng-Q2.2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ