04:02, 30/10/2019

SFI: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3/2019 so với quý 3/2018

SFI: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3/2019 so với quý 3/2018

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo giải trình chênh lệch KQKD quý 3/2019 so với quý 3/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191030_20191030--SFI--CV-giai-trinh-KQKD-HN-Q3.2019.pdf
  20191030_20191030--SFI--CV-giai-trinh-KQKD-rieng-Q3.2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ