09:08, 31/01/2018

SFI: Giải trình chênh lệch KQKD hợp nhất quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016

SFI: Giải trình chênh lệch KQKD hợp nhất quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016

 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo giải trình chênh lệch KQKD hợp nhất quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180131_20180131--SFI--giai-trinh-BCTC-quy-4.2017
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ