04:04, 27/04/2018

SFI: Giải trình BCTC quý 1/2018

SFI: Giải trình BCTC quý 1/2018

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFIthông báo giải trình BCTC quý 1/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180427_20180427--SFI--Giai-trinh-BCTC-hop-nhat-q1.2018.pdf
  20180427_20180427--SFI--Giai-trinh-bctc-q1.2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ