06:14, 05/01/2018

SFI: Gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2018

SFI: Gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2018

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 07/SAFI ngày 03/01/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) về việc xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 như sau:

-        BCTC riêng và hợp nhất quý: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý

-        BCTC riêng và hợp nhất bán niên đã được soát xét: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính

-        BCTC riêng và hợp nhất năm đã được kiểm toán: trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Lý do: Do Công ty phải lập báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên các báo cáo tài chính của các Công ty con, Công ty liên kết gửi về nên không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính trong thời hạn.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

19.65

-2.85 (-12.67%)
Giá tham chiếu22.5
Giá mở cửa22.35
Giá cao nhất22.7
Giá thấp nhất22.35
Giá đóng cửa22.5
Khối lượng1,050
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)11,800,142
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)231.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,264.5
P/E4.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)32,942.2
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

22.50

0.20 (0.88%)

1,05023,800
16/01

22.70

0.00 (0.00%)

00
16/01

22.70

0.00 (0.00%)

00
15/01

22.70

0.65 (2.94%)

54012,260
15/01

22.70

0.65 (2.94%)

54012,260
14/01

22.05

0.10 (0.45%)

11,570260,430
13/01

22.15

0.05 (0.22%)

57012,900
10/01

22.10

0.25 (1.11%)

200
09/01

22.35

0.15 (0.67%)

17,010375,920
08/01

22.20

0.30 (1.33%)

6,190138,830
07/01

22.50

0.20 (0.88%)

5,800130,560
06/01

22.70

0.50 (2.25%)

42,530931,500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

18/11/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

03/12/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 535.153Lý...

20/04/2018

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2018 Ngày đăng ký...

22/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian...

22/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

10/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/12/2017Ngày đăng ký cuối...

06/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm...

22/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ...

12/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu...

07/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 515.385 cổ...

23/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông...

16/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

10/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 10/04/2017:- Ông Nguyễn Hoàng Anh chức...

10/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trích lập các quỹ và ngân sách hoạt...

01/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh chức vụ Chủ tịch...

01/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng ...

09/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 27/02...

08/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án...

16/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2017 Ngày...

21/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm...

15/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 15/12/2016:- Ông Trần Nguyên...

09/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi loại hình...

01/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuyền là người CBTT...

02/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công...

28/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về:- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

21/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề...

27/06/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết...

27/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2016Ngày đăng ký...

17/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trích lập các quỹ và ngân sách hoạt...

29/04/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đã mua lại thành công 90.000 cổ phiếu...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2016...

22/04/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi đăng ký mua lại 90.000 cổ phiếu làm cổ phiếu...

23/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố ông Nguyễn Cao Cường từ nhiệm chức vụ thành viên...

17/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP...

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 18/03/2016...

02/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: America LLCMã chứng khoán: SFISố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 752.750 CP, tỷ lệ...

06/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:stox.vnCụ thể, vào...

24/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Cường chức vụ phó...

23/11/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM Số lượng cổ phiếu niêm yết...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

22/10/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đã mua vào thành công 30.009 cổ phiếu...

02/10/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đăng ký mua lại 30.009 cổ phiếu ESOP...

21/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu...

13/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL của Công...

16/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm ông Trần Nguyên Hùng thay thế ông Nguyễn...

03/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Phân phối lợi nhuận năm 2014 - Trả cổ tức...

16/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

16/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2015 Thời gian thực...

23/04/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đã mua lại 10.003 cổ phiếu ESOP của CB...

18/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ...

10/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu ESOP...

30/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án "Tòa nhà...

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố ông Bùi Quang Cảnh từ nhiệm chức vụ phó...

02/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi chia tạm ứng lần 2 cổ tức năm 2014 bằng tiền.Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

05/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức 2014 đợt...

06/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi chia tạm ứng lần 1 cổ tức năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

04/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc cổ tức đợt 1...

26/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lâp công ty...

20/08/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm...

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

SFI - NQ HĐQT về việc sửa đổi mức vốn tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và...

11/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15/7...

02/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn...

10/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi chia cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2014Ngày đăng ký...

04/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về phương án chuyển đổi trái...

27/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành ESOP.Tải...

14/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về phân phối lợi nhuận và...

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Thời...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

23/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết HĐQT quyết định thành lập Công ty TNHH...

12/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SFI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/06/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 12/06/2013 Lý do...

24/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

28/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

13/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2013 -...

30/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

08/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SFI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

26/06/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SFI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

08/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

30/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

21/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SFI: Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

19/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

SFI: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Thời gian: 8h sáng ngày 19...

19/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2012...

26/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc đóng...

04/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

21/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

02/02/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SFI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100...

10/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

26/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SFI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 12/05/2011...

28/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

18/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SFI: Nghị quyết 2011Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2011...

22/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx...

10/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx...

15/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

08/05/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2009 Đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thời gian dự kiến...

03/03/2009

Họp Hội đồng Quản trị

SFI: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI (Mã CK: SFI) thông báo Nghị quyết HĐQT như sau: Điều I : Trình Đại hội...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam