08:32, 03/08/2018

SFI: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ Vũ Văn Trực

SFI: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ Vũ Văn Trực

Vũ Văn Trực đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180803_20180803--SFI--Dinh-chinh-BCKQGD-NNB--Vu-Van-Truc.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ