07:28, 29/12/2017

SFI: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Huỳnh Quang Thành

SFI: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Huỳnh Quang Thành

Huỳnh Quang Thành đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20171229_20171229--SFI--Dinh-chinh-BCKQ-giao-dich-co-phieu-co-dong-noi-bo--Huynh-Quang-Thanh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ