02:37, 05/10/2015

SFI - Đăng ký mua 30.009 CP quỹ

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ từ đợt phát hành ESOP như sau:

Theo đó, SFI đăng ký mua vào 30.009 cổ phiếu quỹ theo quy chế của Chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên năm 2014 – do nhân viên nghỉ việc khi chưa hết thời hạn chương trình.

Mức giá mua vào 10.000 đồng/CP.

Thời gian giao dịch từ ngày 7/10/2015 đến ngày 5/11/2015

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ