02:50, 12/01/2016

SFI - Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Halley Sicav - Halley Asian Prosperity

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

Cụ thể, vào ngày 22/12 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đã mua vào 19.180 cổ phiếu làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,84% lên 6,02% tương ứng 649.210 cổ phiếu.

Tiếp đến, ngày 6/1/2016 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity tiếp tục mua vào 60.550 cổ phiếu.

Sau giao dịch, số cổ phiếu của Halley Sicav - Halley Asian Prosperity nắm giữ tại SFI tăng lên 769.770 CP tương ứng 7,13%.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ