03:22, 09/07/2019

SDK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019

SDK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

34.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu34.0
Giá mở cửa34.0
Giá cao nhất34.0
Giá thấp nhất34.0
Giá đóng cửa34.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại46.46%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,600,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)88.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)5,545.9
P/E6.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)21,073.0
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)40
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

34.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

34.00

2.40 (7.59%)

1003,400
15/01

31.60

0.00 (0.00%)

00
14/01

31.60

0.00 (0.00%)

00
13/01

31.60

0.00 (0.00%)

3009,480
10/01

31.60

0.70 (2.17%)

2006,310
09/01

32.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

32.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

32.30

0.00 (0.00%)

1,50048,450
06/01

32.30

5.60 (14.78%)

3,200103,360

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

19/03/2018

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

19/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim (SDK) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/03/2018Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.Nội dung họp: -...

09/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim (SDK) công bố nghị quyết HĐQT về nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm...

07/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

05/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim (SDK) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Báo cáo kết quả SXKD năm...

11/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim (SDK) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Báo...

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã soát xét.

20/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim (SDK) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu...

12/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim trả cổ tức bằng tiền năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2017Ngày đăng ký cuối...

29/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 29/03/2017:- Ông Nguyễn...

29/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

29/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2017Thời gian họp: 08h00, ngày 29/03/2017Địa điểm tổ chức họp: Công ty...

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo, nội dung, thời gian và...

24/02/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

16/02/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%...

10/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố nghị quyết HĐQT về :- Kết quả hoạt động SXKD 2016 và phương hướng nhiệm...

19/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch...

28/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

12/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2016Ngày đăng ký cuối...

29/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc trả cổ...

29/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

29/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016Ngày đăng ký...

18/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố thay đổi nhân sự từ ngày 18/3/2016:- Miễn nhiệm ông...

01/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố ông Đỗ Xuân Quang, kế toán trưởng, nghỉ hưu từ ngày...

25/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

22/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD và đầu tư năm 2015- Kế hoạch...

20/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thông qua báo cáo sơ kết SXKD và đầu tư...

23/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố miễn nhiệm ông Hồ Văn Ích Em chức vụ phó...

16/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 6 tháng...

15/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015 Ngày giao dịch không...

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

25/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

02/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015 Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2015 đến ngày...

15/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm vụ 2015, trong...

16/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 6 tháng...

12/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2014Ngày giao dịch không...

25/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

24/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 24/03/2014 đến ngày 31...

10/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm.File gốc

17/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua báo...

16/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDK: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012...

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

28/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDK: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2011 - Tỷ lệ thanh toán : 9%/mệnh giá (900 đồng/cổ phần) - Thời...

23/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2011 - Tỷ lệ thực hiện...

28/10/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim (SDK) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam