08:55, 23/08/2019

SD6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

2.3

-0.3 (-11.54%)
Giá tham chiếu2.6
Giá mở cửa2.5
Giá cao nhất2.6
Giá thấp nhất2.5
Giá đóng cửa2.6
Khối lượng1,100
Giao dịch ròng NĐTNN-100
Room nước ngoài còn lại37.9%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)34,771,611
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)80.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)279.3
P/E8.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,373.8
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.60

0.10 (3.70%)

1,1002,850
16/01

2.70

0.20 (8.00%)

100270
15/01

2.50

0.20 (7.41%)

100250
14/01

2.70

0.10 (3.57%)

300800
13/01

2.80

0.00 (0.00%)

200560
10/01

2.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

2.80

0.00 (0.00%)

2,1405,814
08/01

2.80

0.00 (0.00%)

7001,900
07/01

2.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

2.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

07/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố bổ nhiệm ông Ninh Văn Khương chức vụ Thành viên BKS thay thế ông Lê...

05/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2017Thời gian thực hiện: Trước ngày 25...

26/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

17/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Sinh chức vụ Người được ủy quyền...

05/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/05/2017:1/ Bổ nhiệm:- Ông...

04/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu...

15/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017Thời...

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017...

01/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

23/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

29/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trả cổ tức đợt 1/2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

11/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng trả...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH KPMG là...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

12/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 12/04/2016:- Bà Phạm...

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016Ngày giao dịch không hưởng...

24/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về kết quả chuyển nhượng phần vốn góp tại...

07/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Sông...

03/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

27/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (Hợp nhất).

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

29/12/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

15/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện...

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

02/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

17/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ...

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015 (công ty mẹ)

03/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

24/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2015 Ngày giao dịch...

16/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2015 Ngày giao dịch...

16/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố bổ nhiệm ông Lê Viết Đoàn, phó giám đốc ban tài chính kế...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Kết quả SXKD Q1/2015 - Kế hoạch SXKD Q2/2015 - Tài liệu ĐHĐCĐ...

09/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

09/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

06/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2015 Ngày giao...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

08/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 23/1/2015...

03/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

14/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố bổ nhiệm ông Lê Tiến Thủ chức vụ phó TGĐ từ...

26/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

15/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố miễn nhiệm ông Hồ Minh Hải chức vụ phó TGĐ.Tải...

28/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

09/06/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 15.547...

28/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tiến chức vụ phó TGĐ.Tải...

09/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

16/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về kết quả chào bán cổ phần riêng...

16/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về kết quả đợt phát hành cổ phiếu...

15/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tổ chức ĐHĐCĐ 2014: - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 15/04/2014 đến 20/04/2014 - Địa...

03/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc cán 2.600.000 cổ phiếu Sông...

28/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SD6 - Ngày 26/12/2013 ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng tiền mặt (15%)- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2013 - Ngày giao...

28/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2013Tỷ...

24/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố thay đổi ban lãnh đạoFile gốc

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

25/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

23/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố thay đổi ban lãnh đạo:- Miễn nhiệm ông Đỗ Đình Hiện chức vụ...

09/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

16/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2013 tỷ...

01/11/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Họp ĐHĐCĐ bất thườngThời gian: 8:00AM ngày 1/11/2013Địa điềm: Trụ sở công ty, nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường...

07/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch Q4/2013 và năm 2014.File...

18/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SD6: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2013 Lý do và mục đích:...

08/10/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

SD6: Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức bằng tiền - Thời gian thanh toán đã thông báo: 25/12/2012 - Thời gian thanh toán điều...

08/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SD6: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2012 3. Lý do và mục...

06/09/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HNSố...

23/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

15/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Nguyễn Khắc Hà, Kỹ sư xây dựng...

21/05/2012

Thay đổi BLĐ

SD6: Thay đổi Chủ tịch HĐQT và TGĐTải file dữ liệu gốc

21/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

SD6: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tải file dữ liệu gốc

15/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

SD6: Báo cáo tài chính QI/2012 hợp nhất Tải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SD6: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

26/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2012 ...

23/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốcTải file...

16/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

09/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

04/01/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm ông Đặng Quốc Bảo, Kỹ...

29/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

19/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

19/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link downloadLink download

02/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

21/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tiến - Kỹ sư...

15/07/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

14/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Khắc Hà thôi giữ chức vụ...

10/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SD6: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 29/4/2011 - Tỷ lệ...

05/05/2011

Phát hành cổ phiếu

SD6: Phát hành cổ phiếu thưởng - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 29/4/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 10:7 (cổ đông...

29/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm Ông Hồ Minh Hải...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23...

24/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

14/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

11/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Năm...

11/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

06/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Tô Đình Kền thôi giữ...

19/11/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

09/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm ông Tô Đình...

28/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

20/09/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Nguyễn Hữu Tiến thôi...

13/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010 Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010 (công ty mẹ)

13/08/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SD6 - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 - 29/07/2010. - Tỷ lệ thực hiện : 18% (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng ) - Thời gian thực hiện:...

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2010Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2010 (Theo: hnx.vn...

27/07/2010

Phát hành cổ phiếu

SD6 - Ngày đăng ký cuối cùng phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - 27/07/2010 - Tỷ lệ phân bổ: 1 cổ phần – 1 quyền mua - Tỷ lệ thực hiện: 3:2 ( cổ đông sở hữu 3 cổ phần cũ được mua 2 cổ phần mới) - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;...

04/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

14/04/2010

Thay đổi BLĐ

Ông Nguyễn Minh Trị thôi giữ chức vụ Phó TGĐ.

30/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: Dự kiến ngày 25 đến 30/03/2010Địa điểm: Tại hội trường CTCP Sông Đà 6 – Số 30 Bà Triệu,...

08/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm HN 2008

03/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008 chưa hợp nhất

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam