01:39, 22/06/2015

SD5 - Ký hợp đồng kiểm toán năm 2015

CTCP Sông Đà 5 (SD5) thông báo về việc Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
Ngày 19/06, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMGvề việc kiểm toán BCTC năm tài chính 2015 và soát xét BCTC bán niên năm 2015.
 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.2
Giá mở cửa8.2
Giá cao nhất8.2
Giá thấp nhất8.2
Giá đóng cửa8.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại39.78%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)25,999,848
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)213.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)484.6
P/E16.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,322.8
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)16
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/07

8.20

0.00 (0.00%)

00
16/07

8.20

0.20 (2.50%)

100820
13/07

8.00

0.30 (3.61%)

5003,910
12/07

8.30

0.30 (3.75%)

100830
11/07

8.00

0.10 (1.27%)

2,00015,390
10/07

7.90

0.00 (0.00%)

6004,740
09/07

7.90

0.10 (1.28%)

1,50011,830
06/07

7.80

0.60 (7.14%)

100780
05/07

8.40

0.20 (2.44%)

100840
04/07

8.20

0.60 (7.89%)

100820

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

29/06/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

24/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018 Ngày đăng ký cuối...

24/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

10/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền...

31/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

25/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Thụ chứ vụ Thành viên HĐQT từ...

25/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017.

22/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công...

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Đức chức vụ Chủ tịch HĐQT từ...

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017Thời gian họp:...

20/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố bổ nhiệm ông Bùi Chí Giang chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Toàn...

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

03/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

03/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

17/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 bổ nhiệm ông Trần Anh Đức chức vụ Thành viên HĐQT thay thế...

17/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 5 (SD5)- Mã chứng khoán: SCH - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.200.000 CP ...

16/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT về phương án bán cổ phần tại Công...

19/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT về phương án bán cổ phần tại Công...

22/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT về vệc dừng thực hiện bán cổ...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

04/10/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2016Ngày đăng...

15/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện...

09/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

01/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đông chức vụ Phó TGĐ từ...

29/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ...

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

25/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng...

12/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố miễn nhiệm ông Kim Thành Nam chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

28/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuyền chức vụ Trưởng BKS từ...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Huyên chức vụ Chủ tịch HĐQT...

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016Thời gian họp: 08h00 - 12h00, ngày 28/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Tầng 27, tháp...

21/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

21/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

16/12/2015

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền...

30/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (Công ty mẹ)

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

12/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

07/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

07/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

24/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố bổ nhiệm ông Kim Mạnh Hà chức vụ chủ tịch HĐQT từ...

24/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Huyên, thành viên HĐQT, chức vụ TGĐ...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015 Thời gian họp: 8:30Am ngày 24/4/2015 Địa điểm tổ chức họp: Tầng 27, tháp B- Tòa nhà HH4- Khu đô thị...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

13/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính 2014 riêng lẻ

12/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

04/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2014 (công ty mẹ)

01/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

SD5 - NQ HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Lào.Link download

29/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Điệp chức vụ phó TGĐ thời...

27/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

27/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014 (công ty mẹ)

19/09/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.200.000 cổ phiếu (Sáu triệu...

29/08/2014

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2013 từ ngày 15...

26/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

15/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2014Ngày giao dịch không hưởng...

15/08/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiêu niêm yết thêm: 1...

05/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

25/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thủy chức vụ kế toán trưởng...

30/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu phát hành...

26/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố ông Tạ Quang Dũng, kế toán trường, xin từ chức.Tải...

11/06/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/20142. Ngày giao...

09/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014Thời gian họp: 9h sáng ngày 25/04/2014Địa điểm tổ chức họp: Tầng 27 tòa nhà Sông...

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

06/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố nghị quyết HĐQT:Tải file gốc

17/02/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

24/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

17/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

SD5 - NQ HĐQT về việc giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.04Link download

20/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố NQ HĐQTFile gốc

15/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

10/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức năm 2012, 1200 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/9/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

26/08/2013

Phát hành cổ phiếu

SD5: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2013 Lý do...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2013 3. Lý do và mục đích...

12/12/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

SD5: Thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày thanh toán đã thông báo: 30/11/2012Ngày thanh toán...

12/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SD5: Trả cổ tức bằng tiền mặt1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/20123. Lý do và mục đích:      ...

11/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

07/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

15/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

SD5: Báo cáo tài chính QI/2012 hợp nhất và giải trình Tải file dữ liệu gốc

25/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SD5: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2012 - Tỷ...

11/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

20/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm ông Kim Thành Nam giữ chức...

20/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

13/02/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SD5: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/20123. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến...

09/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

31/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

20/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niêm soát xét hợp nhất 2011

14/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SD5: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2011 Tỷ...

17/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

10/06/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

27/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SD5: Nghị quyết 2011Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

17/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

17/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

06/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

03/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

17/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

27/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

NQ phát hành thêm 9.450.000 cổ phiếu.

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010Thời gian: Dự kiến ngày 10/04/2010Địa điểm: Trụ sở Công ty, thị trấn Ít...

02/05/2009

Thay đổi BLĐ

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-SĐ5-HĐQT ngày 02/05/2009 và Nghị quyết số 27/NQ/SĐ5-HĐQT ngày 02/05/2009 của CTCP...

27/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

24/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Ngày đăng ký cuối cùng: 6/3/2009 Ngày giao dịch không hưởng quyền: Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+3: 4/3...

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam