04:23, 07/07/2017

SAV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

SAV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170707_20170707--SAV--Bao-cao-quan-tri-6-thang-dau-nam-2017.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.9
Giá mở cửa8.9
Giá cao nhất8.9
Giá thấp nhất8.9
Giá đóng cửa8.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,270,841
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)109.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,316.2
P/E6.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,811.3
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)4
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

8.90

0.00 (0.00%)

00
18/07

8.90

0.30 (3.48%)

5804,940
17/07

8.60

0.28 (3.15%)

3102,580
17/07

8.60

0.28 (3.15%)

3102,580
16/07

8.88

0.14 (1.60%)

1090
13/07

8.74

0.36 (3.95%)

1,0108,560
12/07

9.10

0.27 (3.05%)

4103,420
11/07

8.83

0.66 (6.95%)

2,29020,230
10/07

9.49

0.25 (2.70%)

20190
09/07

9.24

0.45 (5.11%)

1090
06/07

8.79

0.49 (5.90%)

30260

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

24/01/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2018Thời gian tổ...

18/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV) công bố nghị quyết HĐQT...

27/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV) công bố ông Kim Huyn Jun từ...

26/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV) công bố nghị quyết HĐQT về:- Ước tính kết quả kinh...

17/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

24/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi...

20/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/06/2017Ngày...

08/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố bổ nhiệm bà Mai Thị Huyền Thanh chức vụ Kế toán trưởng từ...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 21/06/2017 là ngày...

18/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư...

15/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nghị quyết HĐQT...

27/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc phát...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 03/03/2017Thời gian thực hiện: 14/04...

31/03/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex được chuyển từ diện kiểm soát...

22/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố bổ nhiệm bà Cao Hoài Bích Liên...

15/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Ước tính...

12/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phương án hợp tác với...

16/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

14/10/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố thay đổi mẫu con dấu công...

06/10/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng...

27/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng...

22/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về chọn...

09/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc...

29/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển...

08/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố bổ nhiệm bà Mai Thị Huyền Thanh...

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố bổ nhiệm ông Văn Ạnh...

11/05/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11...

11/04/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex bị đưa vào diện bị kiểm...

06/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về kế...

11/03/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao...

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc...

19/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:-...

18/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về ước...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

01/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố ông Lê Thành Phương từ...

07/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố ông Kim Hyun Jun từ...

04/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:Ngày giao dịch...

03/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố bổ nhiệm ông Võ Vĩnh Đạt...

12/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố ông Nguyễn Hữu Tuấn từ nhiệm...

09/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

09/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố ông Bùi Ngọc Quới từ...

04/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về ước đạt...

26/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT thông qua ngày...

26/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố tái bổ nhiệm ông Phạm Hoàng...

31/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố bổ nhiệm ông Lim Hong...

16/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố bổ nhiệm ông Võ Vĩnh...

21/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy...

10/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về sơ...

10/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố bổ nhiệm tạm thời ông...

19/09/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố không bán được 395.770...

28/07/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố đăng ký bán ra 395...

27/05/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố không bán được số cổ...

21/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố ông Bùi Tiến Dũng từ...

19/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014Thời gian...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

21/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về vấn...

21/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQT về vấn...

21/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng...

28/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

20/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

01/09/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex chấp thuận cho bà Lê Thị Thu Hương...

23/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết HĐQT chấp thuận cho...

23/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết HĐQT ngày 23/08...

30/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

27/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

31/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

26/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng...

26/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

05/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

05/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh...

31/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

24/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

24/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

29/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

18/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SAV: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

12/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

03/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SAV: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2012 Tỷ lệ...

14/03/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SAV: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

28/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

12/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SAV: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 362.190 cp Số lượng cổ phiếu đăng...

16/11/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SAV: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

14/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

11/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SAV: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 303.220 cp Số lượng cổ phiếu đăng...

26/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

10/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

02/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

10/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

05/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

28/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm...

05/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

04/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SAV: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

01/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

12/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SAV - 16/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi công ty...

21/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

02/12/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV) thông cáo họp Đại hội cổ...

07/10/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SAV - Thông báo kết quả đã bán 150.880 cổ phiếu quỹLinkdownload

31/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 8h00 ngày 31/3/2010Địa điểm: Hội trường khách sạn Continental, số 132...

25/06/2009

Thay đổi BLĐ

Ông VŨ DUY TIẾN, Trưởng phòng Kinh doanh-Xuất nhập khẩu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh...

10/04/2009

Thay đổi BLĐ

CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã CK: SAV) thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau: Bà Lê Minh...

31/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Ngày giao dịch không hưởng quyền        : 12/02/2009 Ngày đăng ký cuối cùng                         : 16/02/2009 Mục đích:   Họp Đại hội cổ đông năm 2009 Thời gian tổ...

17/03/2009

Thay đổi BLĐ

Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã CK: SAV) thông báo về việc từ nhiệm của...

12/01/2009

Sự kiện khác

CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (Mã CK: SAV) thông báo một số thông tin liên quan đến hoạt động sản...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam