07:08, 06/12/2019

S99: Nghị quyết Hội đồng quản trị

S99: Nghị quyết Hội đồng quản trị
.

Tài liệu đính kèm
 000000008906661_CBTT_NQ_46_1.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

18.9

11.0 (139.24%)
Giá tham chiếu7.9
Giá mở cửa7.9
Giá cao nhất7.9
Giá thấp nhất7.9
Giá đóng cửa7.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại53.18%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)38,849,139
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)734.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,120.0
P/E16.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,492.9
P/B1.5
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

7.90

0.00 (0.00%)

00
16/01

7.90

0.30 (3.95%)

2,20016,610
15/01

7.60

0.40 (5.00%)

7245,470
14/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

8.00

0.00 (0.00%)

27200
10/01

8.00

0.20 (2.44%)

1,925312,295
09/01

8.20

0.00 (0.00%)

15114
08/01

8.20

0.20 (2.38%)

7005,640
07/01

8.40

0.00 (0.00%)

00
06/01

8.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI (S99) công bố bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Thắng chức vụ Người phụ trách quản trị...

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

23/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI (S99) công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty...

18/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI (S99) công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty...

05/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI (S99) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng chức vụ Người được ủy quyền công...

05/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI (S99) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/09/2017:+ Bổ nhiệm ông...

30/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

30/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017 (công ty mẹ).

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, chuyển đổi loại hình, sửa đổi nội dung điều lệ và thông...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)...

26/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần SCI tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017Thời gian họp: 9h00, ngày 26/06/2017Địa điểm tổ chức...

13/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

13/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016..

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

24/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

14/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần SCI niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.849.139(Số lượng...

31/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

04/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần SCI trả cổ tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

11/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ...

14/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc chức vụ Phó TGĐ từ ngày 14...

08/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC...

05/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI công bố bổ nhiệm ông Phan Dương Mạnh chức vụ Trưởng BKS từ ngày 05...

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần SCI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016Thời gian họp:  29/04/2016Địa điểm tổ...

27/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Lương chức vụ Thành viên BKS từ ngày...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

31/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

23/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

23/03/2016

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2015-công ty mẹ

10/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Trung tâm Cung ứng Nhân...

03/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

02/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

22/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 4.152.440 cổ phiếu của Công...

18/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghi quyết HĐQT về việc mua 4.441.997 cổ phiếu của Tông...

30/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty...

25/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về phương án đầu tư tài chính ngắn hạn.Tải...

24/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI công bố bổ nhiệm ông Đoàn Thế Anh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế...

14/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Chế chức vụ Phó TGĐ từ ngày 14...

05/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ, đầu...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

09/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP Xây dựng và Đầu...

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

15/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI công bố bổ nhiệm ông Cao Lữ Phi Hùng, kế toán trưởng, thay thế ông...

06/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI công bố bổ nhiệm ông Cao Lữ Phi Hùng thay thế ông Chu Danh Phương...

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI công bố miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Lê Tiến Nam từ...

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hùng chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày...

25/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán. Link tin

23/06/2015

Thay đổi BLĐ

CTCP Sông Đà 909 thông báo thay đổi thành viên ban lãnh đạo kể từ ngày 23/6/2015 như sau: 1. Miễn nhiệm: - Ông Dương Ninh Tùng - Phó Tổng Giám Đốc -...

23/06/2015

Thay đổi Tên/Ticker

CTCP Sông Đà 909 công bố thay đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần SCI".

11/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố miễn nhiệm ông Cao Lữ Phi Hùng chức vụ thành...

03/06/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 24...

08/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 1.206.000 cổ phiếu...

27/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015Thời gian...

27/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

25/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2015:...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT thông qua BCTC Q1/2015. Tải file...

13/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi tăng VĐL. Tải...

07/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng...

06/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 3.700.000 cổ phần...

31/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán tiếp số cổ...

25/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

02/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố miễn nhiệm ông Lê Khả Tuyên chức vụ thành viên HĐQT...

30/01/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2015 Ngày...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

19/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2014...

17/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

14/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyêt HĐQT về báo cáo thực hiện chỉ tiêu và...

08/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT ngày 8/9/2014 về phương án...

12/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt nhiệm ky 2013-2017:- Bổ nhiệm...

30/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT về việc con CPA Việt Nam là...

20/06/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2014Thời gian họp: Công ty sẽ thông...

18/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

07/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

05/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố thay đổi TGĐ và trưởng BKS.Tải file gốc 1Tải...

29/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Thời gian họp: 8:30AM, 25/04/2014- Địa điểm...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

22/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Sông...

18/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện các...

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

26/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố bổ nhiệm ông Phan Mạnh Hiệp chức vị chủ tịch HĐQT...

14/02/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

23/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

17/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

17/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

23/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II năm...

03/05/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2013 3. Lý...

07/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

26/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

23/08/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

27/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

24/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

29/06/2012

Phát hành cổ phiếu

S99: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2012 3. Lý do và mục đích: a) Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: - Tỷ lệ thực hiện: 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới) - Địa điểm thực hiện: + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục...

23/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 thông báo thay đổi thành viên HĐQTTải file dữ liệu gốc

16/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

S99: Báo cáo tài chính QI/2012 Hợp nhất và giải trình Tải file dữ liệu gốc

14/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

S99: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 Tải file dữ liệu gốc

09/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2012 3. Lý...

22/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

31/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

11/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

26/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Download original file

26/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

01/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

02/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

27/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

29/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

18/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03...

01/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

07/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

23/02/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (S99) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

09/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

14/12/2010

Phát hành cổ phiếu

S99 - 16/12: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 và phát hành cổ phiếu thưởng 1. Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 18% ...

01/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

31/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

30/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010  ( theo: hnx.vn)

29/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Sông Đà 909 công bố Nghị quyết HĐQT số 60 /S99 -HĐQT- NQ; Quyết định số 65/S99-HĐQT-QĐ về việc Phê duyệt đề...

23/07/2010

Niêm yết thêm

Ngày 14/07/2010, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Sông Đà 909 được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 502/UBCK – GCN ngày 25/01/2010 của...

22/06/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Sông Đà 9.09 (S99) thông báo về việc bổ nhiệm Ông Dương Ninh Tùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị ...

05/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

04/05/2010

Thay đổi BLĐ

Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 04/05/2010: Bà Trần Thị Chung

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

22/04/2010

Thay đổi BLĐ

Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 22/04/2010: -          Bà Trần Thị Chung -          Ông Lưu Văn Cảnh ...

21/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

30/03/2009

Thay đổi BLĐ

Căn cứ công văn số 17/S99-TCKT-TB ngày 31/3/2009 của CTCP Sông Đà 9.09 (MCK: S99) về...

18/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán

13/03/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Ngày 19/3/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết HĐQT ngày 13/3/2009 của CTCP Sông Đà...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam