10:12, 14/09/2017

S74: Nguyễn Thị Hương - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính kế toán - đăng ký bán 5.400 CP

S74: Nguyễn Thị Hương - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính kế toán - đăng ký bán 5.400 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương
- Mã chứng khoán: S74
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.400 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Quốc Thế
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.400 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.400 CP
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

5.0

0.2 (4.17%)
Giá tham chiếu4.8
Giá mở cửa5.0
Giá cao nhất5.0
Giá thấp nhất5.0
Giá đóng cửa5.0
Khối lượng3,000
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.56%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,480,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)32.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)100.3
P/E49.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,601.1
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

5.00

0.20 (4.17%)

3,00015,000
18/07

4.80

0.20 (4.35%)

100480
17/07

4.60

0.00 (0.00%)

100460
16/07

4.60

0.20 (4.55%)

19,10087,760
13/07

4.40

0.00 (0.00%)

00
12/07

4.40

0.00 (0.00%)

00
11/07

4.40

0.00 (0.00%)

00
10/07

4.40

0.00 (0.00%)

00
09/07

4.40

0.00 (0.00%)

00
06/07

4.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

21/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018 Ngày đăng ký cuối...

21/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) công bố bổ nhiệm ông Phạm Văn Huynh chức vụ Thành viên HĐQT...

08/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

08/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

07/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) công bố nghị quyết HĐQT về việc:+ Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ...

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

24/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cường chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/07...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển trụ sở công ty từ thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn...

03/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017Thời gian họp: 08h00, ngày 26/04...

13/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/04/2017...

10/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công...

09/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

18/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần...

02/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

04/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của...

23/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đức, Thành viên HĐQT, chức...

01/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 01...

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

18/08/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 480.000(Cổ...

29/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH...

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

14/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/06/2016:1...

23/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016 (Công ty mẹ).

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát...

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016Ngày đăng ký...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

16/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Tài chức vụ Tổng giám...

29/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

19/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Tài chức vụ Phó TGĐ...

16/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 trả cổ tức bằng tiền năm 2013: Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015 Ngày giao dịch không...

06/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

05/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch...

25/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 trả cổ tức bằng tiền năm 2012:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2014Ngày giao dịch không hưởng...

27/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

07/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn AASC là công ty...

22/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố bổ nhiệm ông Hoàng Nguyên Ngọc thay thế ông Nguyễn Văn...

23/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố bổ nhiệm ông Phạm Minh Thuận thay thế ông Trần Hải...

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2015 Thời gian họp...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

18/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT quyết định chốt ngày 1/4/2015 là...

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

20/11/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 trả cổ tức bằng tiền năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2014Ngày giao dịch không hưởng...

03/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

17/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức tiền mặt năm 2011 tỷ...

29/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

18/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn AAC là công ty...

30/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

30/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2014Thời gian họp...

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

10/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo ước thực hiện kế...

18/09/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn...

18/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự. Tải file...

17/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ...

15/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng vốn...

11/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

20/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

S74: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2012 - Tỷ...

06/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốcTải...

17/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

S74: Báo cáo tài chính QI/2012 hợp nhất và giải trình chênh lệch KQKD Tải file dữ liệu gốc

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

S74: Báo cáo tài chính QI/2012 CT mẹ và giải trình chênh lệch KQKDTải file dữ liệu gốc

02/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

15/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

13/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

15/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

12/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

S74: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2011 - Tỷ lệ thực...

12/12/2011

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

S74: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt- Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: ngày 15/06/2011. - Thời gian thanh toán...

02/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

24/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

26/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

26/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

S74: Nghị quyết 2011Link download

16/05/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

18/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

16/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

17/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

27/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Thay đổi BLĐLink...

27/08/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét Q2/2010

17/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

08/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam