01:41, 16/07/2013

RHC - 6 tháng đầu năm lỗ 1,6 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (RHC) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý 3.

Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Sản lượng điện thương phẩm 12,099 triệu Kwh/15,000 triệu Kwh, đạt 81 %; Tổng giá trị SXKD đạt 13,335 tỷ đồng/13,690 tỷ đồng, đạt 97,4 %;

Tổng doanh thu là 12,124 tỷ đồng/12,460 tỷ đồng, đạt 97,3 %; Lợi nhuận trước thuế - 1,622 tỷ đồng/1,38 tỷ đồng;

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý III/2013 với các chỉ tiêu chính: Sản lượng điện thương phẩm đạt 20,50 triệu Kwh; Tổng doanh thu đạt 16,88 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 7,84 tỷ đồng;

Nghị quyết chi tiết

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

19.8

0.2 (1.02%)
Giá tham chiếu19.6
Giá mở cửa19.6
Giá cao nhất19.8
Giá thấp nhất19.6
Giá đóng cửa19.8
Khối lượng4,500
Giao dịch ròng NĐTNN700
Room nước ngoài còn lại42.53%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,120,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)101.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,740.9
P/E7.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,940.6
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/12/2013

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II công bố hủy niêm yết: - Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 5.120.000 cổ phiếu...

25/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

RHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2013 Lý do và mục đích: Trả...

15/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý II năm 2013...

27/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

30/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

RHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/20123. Lý do và mục đích:...

29/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

27/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

08/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

RHC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 và giải trình chênh lệch kết quả kinh doanhTải...

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

RHC - Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012Tải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012 3....

05/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

28/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

28/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

30/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu...

21/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

01/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

21/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

15/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

RHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07...

23/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

20/07/2011

Phát hành cổ phiếu

RHC: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2011 - Tỷ lệ...

27/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

RHC: Nghị quyết 2011Link download

24/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

RHC: 25/03/2011, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông                                                               - Mệnh giá:  10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng:...

27/04/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

RHC - thay đổi thời gian họp đại hội cổ đông- Thời gian dự kiến: 18/04/2011- Thời gian chính thức...

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

14/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

25/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2010

14/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx...

17/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx...

24/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2010 (hợp nhất) (Theo: hnx.vn)

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC hợp nhất quý 2/2010  (Theo hnx)

20/08/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

RHC: 16/07/2010, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 Căn cứ thông báo số 1361/TB-VSD ngày 05/07/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RHC như...

18/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

04/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 07NQ/HĐQT của CTCP Thủy điện Ry Ninh II về...

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

31/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

15/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

24/06/2009

Tạm dừng Niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu RHC như sau: Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần...

20/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Ngày giao dịch không hưởng quyền:    04/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng:    06/03/2009 Mục đích:   tổ chức Đại hội đồng...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành