01:52, 22/07/2015

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP 471

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu.

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần 471 được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán:  C71

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu

(Năm triệu cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 50.000.000.000 đồng

(Năm mươi tỷ đồng)

Điều 2. Công ty Cổ phần 471 có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần 471 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tải file gốc

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.4
Giá mở cửa11.4
Giá cao nhất11.4
Giá thấp nhất11.4
Giá đóng cửa11.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)57.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,483.0
P/E7.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,508.6
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

11.40

0.00 (0.00%)

00
18/07

11.40

0.00 (0.00%)

00
17/07

11.40

0.00 (0.00%)

00
16/07

11.40

0.00 (0.00%)

00
13/07

11.40

0.00 (0.00%)

00
12/07

11.40

0.00 (0.00%)

00
11/07

11.40

1.90 (20.00%)

1001,140
10/07

9.50

0.00 (0.00%)

00
09/07

9.50

0.00 (0.00%)

00
06/07

9.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần 471 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 15/06...

27/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 471 công bố ông Lê Thái Quang Hào từ nhiệm chứ vụ Kế toán trưởng để giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/05/2017...

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 471 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Toàn chức vụ Trưởng BKS từ ngày 03/04...

31/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 471 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2017Thời gian họp: 07:30,...

27/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 471 công bố miễn nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 27/03/2017:- Ông Nguyễn Chí Thành...

14/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 471 công bố nghị quyết HĐQT về hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần  tại...

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vương Thị Ánh Dương - Mã chứng khoán: C71 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ...

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần 456- Mã chứng khoán: C71 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.100 CP ...

10/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 471 công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm...

18/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 471 công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 1.687.550 cổ phần của Công ty...

01/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần 471 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 15...

16/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 471 công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hưng chức vụ Phó Giám đốc từ ngày...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 471 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04...

06/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thái Quang Hào - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: C71- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

14/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần 471 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

03/08/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần 471 chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM: Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.000.000...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam