09:01, 16/10/2015

Quý III/2015, VPBS báo lãi 7,8 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPBS đạt hơn 319 tỷ đồng doanh thu và đạt lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng.
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) vừa công bố Báo cáo Tài chính quý III/2015. Theo đó, doanh thu toàn quý đạt 132,2 tỷ đồng, tăng gần 34% so với con số gần 99 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.
 
Trong đó, đáng chú ý, doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng tới 179% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ mảng tư vấn đóng góp hơn 16 tỷ đồng, doanh thu khác đạt hơn 52 tỷ đồng.
 
Chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ này đạt 122,5 tỷ đồng, tăng 34,5% so với con số 91 tỷ đồng trong quý III/2014. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPBS đạt hơn 305 tỷ đồng doanh thu và đạt lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng.
Tại thời điểm ngày 30/9, VPBS đang có 1.343 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn, tăng nhẹ so với đầu năm trong khi các khoản phải thu ngắn hạn là hơn 1.816 tỷ đồng, tăng 19%. Tổng tài sản tăng 27%, đạt gần 3.932 tỷ đồng.
 
Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo kế hoạch thực hiện chuyển đổi mô hình của VPBS thành công ty cổ phần. VPBank dự kiến chuyển nhượng 86,3 triệu cổ phiếu VPBS, tương ứng tỷ lệ 89% vốn hiện nay đồng thời VPBank sẽ chỉ giữ lại 11% vốn VPBS. Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2015 - quý 1/2016.

 

Theo BIZLIVE
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố nghị quyết HĐQT...

18/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố bổ nhiệm ông...

Doanh nghiệp cùng ngành