10:42, 20/08/2019

QNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

QNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.8
Giá mở cửa8.8
Giá cao nhất8.8
Giá thấp nhất8.8
Giá đóng cửa8.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)20,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)176.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)239.2
P/E36.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,759.9
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)8.49
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

8.80

0.00 (0.00%)

00
16/01

8.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

8.80

0.00 (0.00%)

00
14/01

8.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

8.80

0.00 (0.00%)

00
10/01

8.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

8.80

0.00 (0.00%)

00
08/01

8.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

8.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

8.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

06/02/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2018Ngày đăng ký...

12/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

20/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng...

15/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/08/2017Ngày đăng...

15/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/08/2017Ngày đăng...

14/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/06/2017Ngày đăng...

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền...

20/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2017Ngày đăng...

28/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn...

29/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/03/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03...

26/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán...

Doanh nghiệp cùng ngành