03:55, 20/08/2019

QNS: Nghị quyết HĐQT

QNS: Nghị quyết HĐQT
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

30.0

-0.1 (-0.33%)
Giá tham chiếu30.1
Giá mở cửa30.0
Giá cao nhất30.1
Giá thấp nhất30.0
Giá đóng cửa30.0
Khối lượng363,950
Giao dịch ròng NĐTNN320,550
Room nước ngoài còn lại49.18%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)243,813,054
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)7,314.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,228.7
P/E7.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,295.2
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/09

30.00

0.10 (0.33%)

363,95010,918,504
20/09

30.10

0.10 (0.33%)

210,6768,770,551
19/09

30.20

0.00 (0.00%)

266,5838,061,763
18/09

30.20

0.00 (0.00%)

317,554246,897,477
17/09

30.20

0.10 (0.33%)

205,39210,073,268
16/09

30.30

0.10 (0.33%)

181,1125,483,359
13/09

30.30

0.00 (0.00%)

213,7196,459,205
12/09

30.30

0.10 (0.33%)

111,5163,383,242
11/09

30.40

0.00 (0.00%)

165,5945,026,538
10/09

30.40

0.10 (0.33%)

192,5105,851,610

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

30/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

30/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

10/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tụ chức vụ Giám...

05/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

05/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bà Nguyễn Thị Minh Phương thôi giữ chức vụ thư ký...

05/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/12/2017:- Bổ nhiệm ông...

30/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh công ty tại Thành phố...

11/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố nghị quyết HĐQT về việc ông Lê Ngọc Thọ từ nhiệm chức vụ Trưởng...

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Mẫn chức vụ Giám đốc Nhà máy sữa...

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi miễn nhiệm ông Cao Minh Tuấn chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/08/2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

13/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền- Phê duyệt...

26/06/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 56.263.681 cổ phiếuTổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao...

08/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC) là...

26/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ...

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán...

03/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03...

28/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2017Ngày đăng ký...

14/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ...

04/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và...

28/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về:- Thời gian trả cổ tức bằng tiền đợt còn lại...

25/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017Thời gian họp: ngày 25/03/2017Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty...

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ)

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2017- Thời gian và địa...

07/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

20/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2017Ngày đăng...

20/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm...

20/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chính thức giao dịch trên UPCoM:Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 187...

16/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2016Ngày đăng...

30/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2016Ngày đăng ký...

19/05/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày đăng...

25/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016Ngày đăng...

02/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2016- Bổ nhiệm Phó...

08/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt...

04/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2015 Ngày...

29/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu...

01/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015...

03/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Nhà máy Điện sinh khối...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư đổi mới công nghệ tại Nhà máy Nước Khoáng...

29/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương ...

10/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2015Tỷ lệ...

01/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự chủ chốt tại...

11/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015 Tỷ lệ...

23/04/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015...

09/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 27/04/2015...

28/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/03...

17/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch SXKD năm 2015- Thời gian và địa...

27/02/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

05/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ứng cổ tức đợt 2/2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2014Ngày đăng ký...

05/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố bổ nhiệm ông Võ Thành Đàng chức vụ TGĐ từ ngày...

05/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm...

07/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2014Thời...

14/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư mở rộng công suất Nhà máy Đường An...

15/05/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng:...

07/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15/05/2014 là...

23/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2014Thời...

12/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

12/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ công ty...

12/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014Thời gian thực hiên:...

01/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2014- Thời gian và...

25/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2013Thời gian thực...

11/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm...

28/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành...

28/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết thành lập Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh ...

15/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2013Thời gian...

04/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 tỷ lệ...

18/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2013Thời gian...

13/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 20/04/2013 là...

30/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2013Thời gian thực hiện: 30...

21/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặtNgày đăng ký cuối cùng: 18/12/2012Thời gian thực hiện...

28/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2012Thời gian...

14/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

25/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố miễn nhiệm ông Trương Văn Quang chức vụ Thành viên HĐQT...

17/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 2.961.568 cổ...

20/04/2012

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu để trả cố tức năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng...

17/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2011 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2012Thời gian thực...

11/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 20/04/2012 là...

30/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012:Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2012Thời gian thực hiện...

19/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Cương chức vụ Phó chủ tịch...

25/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2011Thời...

12/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011...

13/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố đã bán thành công 742.600 cổ phiếu quỹ cho 200 người...

21/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ cho người...

23/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty-...

15/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011Thời gian thực hiện...

17/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01...

19/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn ...

05/07/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức 2010 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2010 Thời gian thực...

26/06/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố bổ nhiệm ông Trần Ngọc Phương, kế toán trưởng, chức vụ Phó...

10/04/2010

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2010Thời gian thực hiện:...

10/03/2010

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu:Ngày đăng ký...

17/08/2009

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2009Thời...

12/08/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2009Thời gian thực hiện...

12/08/2009

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam