07:22, 19/06/2019

PXA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

PXA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm
  000000008562339_thongbao11062019.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

2.2

1.6 (266.67%)
Giá tham chiếu0.6
Giá mở cửa0.6
Giá cao nhất0.6
Giá thấp nhất0.5
Giá đóng cửa0.6
Khối lượng77,260
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)33.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-1,477.1
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)87.5
P/B25.1
Lợi tức cổ phiếu (%)2.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
04/06

0.60

0.00 (0.00%)

77,26043,330
01/06

0.60

0.00 (0.00%)

60,81232,467
31/05

0.60

0.00 (0.00%)

110,70060,620
30/05

0.60

0.10 (20.00%)

123,80065,130
29/05

0.50

0.10 (16.67%)

79,60039,810
28/05

0.60

0.00 (0.00%)

9,2004,610
25/05

0.60

0.00 (0.00%)

11,6006,870
24/05

0.60

0.00 (0.00%)

44,50025,380
23/05

0.60

0.00 (0.00%)

19,50011,720
22/05

0.60

0.00 (0.00%)

59,40035,670

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04...

04/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) công bố nghị quyết HĐQT về việc:-...

04/10/2017

Thay đổi BLĐ

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) công bố bổ nhiệm bà...

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

30/06/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

31/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

19/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An bị đưa vào diện cảnh báo...

12/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

04/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2017Thời gian họp...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

23/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

15/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

31/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

31/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

19/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đường Hùng Cường- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.500 CP ...

28/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.353.700 CP...

28/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 28/01/2016:1/ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:- Ông Trần Đình Toàn-...

27/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.412.100 CP...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

22/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.702.400 CP...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đường Hùng Cường - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.500 CP (tỷ...

21/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.922.200...

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.226.200 CP...

12/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.320.500 CP...

08/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Landmark- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn...

05/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Việt Hùng- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 860.000 CP...

22/12/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015Ngày đăng ký cuối...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

31/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

12/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 12/6/2015: ...

24/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

07/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

12/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19...

21/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

19/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An trả cổ tức bằng tiền năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 20...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

17/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố nghị quyết HĐQT về tình hình...

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

08/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố bổ nhiệm cán bộ quản lý:-...

12/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố bổ nhiệm ông Trần Đình...

30/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014Thời gian họp: 7:00...

30/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

28/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

04/11/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 24 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, thành phố Vinh...

05/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Kể...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

02/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012 2. Ngày giao dịch không...

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

20/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Đồng Xuân...

26/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

26/04/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

PXA: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo:...

25/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

14/04/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

22/02/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam